Categoría: Chất chống cháy

Chất chống cháy có hóa chất thường có trong các loại phân bón nông nghiệp và được rải/xịt bằng máy bay hoặc máy bay trực thăng.